بهترین سبک خیابانی از سیدنی مد هفته ریزورت 2022

پیاده روی طولانی در مقابل Carriageworks ، جایی که هفته مد استرالیا در آن برگزار می شود ، برای سبک خیابان ایده آل است. هیچ کس بهتر از دن رابرتز نمی داند ، Vogueعکاسی در زمین است که در خارج از نمایش ها اعزام شده است. رابرتز بهترین مهمانان لباس پوشیده را از سیدنی زمستانی خواهد گرفت ، چه آنها قبل از اولین باند فرودگاه جردن دالا دور هم جمع شوند و چه اینکه در پایان هفته برای جشن کریستوفر اسبر گرد هم می آیند. در این بین ، او جذاب ترین لباس ها را در بسیاری از مکان های نمایش در شهر به دست خواهد آورد. تمام عکس های رابرتز را اینجا ببینید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>