بهترین سبک خیابانی از نمایش لباس مردانه بهار 2022 در میلان

این آخر هفته چهارمین هفته مد “فیگیتال” میلان است (و احتمالاً امیدوارم که آخرین باشد). با سه نمایش در تقویم مردانه – اترو ، دولچه و گابانا و جورجیو آرمانی – خیابان ها از روزهای شلوغ قبل از تایمز دور خواهند بود ، اما ما همچنان انتظار داریم سردبیران ، مدل ها و افراد محلی شیک را در شهر Gianluca Senese در میلان است تا بهترین سبک خیابانی را در خارج از نمایش ها و در بین ارائه ها ، قرارها و کوکتل های با فاصله اجتماعی به تصویر بکشد. آخرین پوشش وی را در زیر پیمایش کنید و برای به روزرسانی های روزانه خود بازگردید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>