بهترین سبک خیابانی در هفته مد میلان پاییز 2021

سبک خیابانی در نمایش های دیجیتالی میلان مطمئناً این هفته متفاوت به نظر می رسد ، اما به سختی از بین می رود. جیانلوکا سنیز در راه است و در حال رفتن به عکسهای عکاسی است. سردبیران در حال جابجایی بین قرارها و سخنرانی های از راه دور اجتماعی هستند. و مردم محلی برای لذت بردن از آب و هوای گرم و آفتابی بیرون می روند. اولین چیزی که متوجه خواهید شد این است که همه با خوشحالی لایه های سنگین زمستانی خود را با کت های چاپی ، سنگرها و گره های بیانی معامله کرده اند. آخرین عکسهای Senese را در زیر مرور کنید و تمام هفته را برای به روزرسانی های روزانه خود برگردانید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>