بهترین سبک خیابانی در هفته مد پاریس پاییز 2021

هفته مد پاریس در این فصل بیشتر دیجیتال است ، اما هنوز هم می توانید انتظار داشته باشید که مدل های خوش لباس ، ویراستاران و افراد محلی را در این مکان ببینید. Acielle of Style du Monde بهترین نمونه های خیابانی را که جستجو می کند مستند می کند Vogue. او قبلاً چند مدل خارج از خدمت را با شلوار جین و چکمه های جنگی مشاهده کرده است. چند دختر که در مینی پوش ها سرما را سرد می کنند. بسیاری از گره های یکپارچهسازی با سیستمعامل؛ و – تعجب! – تن کفش های کتانی. آخرین عکسهای او را در زیر مرور کنید و تمام هفته را برگردانید تا ببینید چه چیز دیگری پاریسی ها پوشیدن

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>