بهترین عکس های پشت صحنه از نمایش کروز 2022 Chanel در جنوب فرانسه

حلقه های لب ، توری های ماهی ، دسته های زنجیره ای – همه آنها را در مجموعه سفر دریایی 2022 شنل پیدا خواهید کرد. این نمایش که در Les Baux-de-Provence برگزار می شود و امروز بصورت آنلاین اولین نمایش را نشان می دهد ، نشان می دهد که در حال حاضر آخرین رویداد مجازی این خانه است. Chanel در حال حاضر قصد دارد تا در ماه ژوئیه میزبانی را با حضور مهمانان مجموعه خلاقیت مدیر Virgin Virgin Viard برگزار کند. عکاس سبک du Monde ، آسیل در جنوب فرانسه بود تا نمایش را مستند کند و از نزدیک به مجموعه پشت صحنه نگاه کند. از طریق همه عکس های او در اینجا پیمایش کنید ، و پوشش بیشتر ما را در اینجا پیدا کنید Vogue باند

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>