بهترین لحظات زیبایی در تاریخ المپیک

از شکستن رکوردها گرفته تا القای حس خویشاوندی جهانی حتی در تاریک ترین لحظه های تاریخ مشترک ما ، المپیک ها همچنان نماینده قدرت مطلق عزم انسانی در برابر همه شانس ها هستند.

هر چهار سال ، جهان هماهنگ می شود تا شاهد رگه های قدرت ورزشی همراه با فهرست لباس تیم ها باشد. از Telfar تا Ralph Lauren ، المپیک به باند بین المللی تبدیل شده است که طراحان توانایی های خود را انعطاف پذیر می کنند تا نه تنها ظاهری را ایجاد کنند که با سهولت حرکت کند ، بلکه هویت و فرهنگ ملی را نیز روشن کند.

با این حال زیبایی ظاهری هر ورزشکار برای خودش یک پایه است. از لب های جسورانه و گونه های مات و مبهم گرفته تا نشانه های ظریف تر زیبایی مانند یک اسکرینی ظریف و منطبق ، انتخاب هایی که المپیکی ها انجام می دهند اغلب فراتر از ارائه یک چهره زیبا است. آنها نشان دهنده اعتماد به نفس ، شکستن کلیشه ها و مهمتر از همه امید – برای آینده ای است که در آن بیان فردی تجلیل می شود.

با شروع بازیهای المپیک 2021 توکیو در اوج خود ، چه زمانی بهتر از این است که برخی از بهترین لحظات زیبایی که در صحنه جهانی نشان داده شده است را دوباره مرور کنیم.

گتی ایماژ

ویلما رودلف

ویلما رودلف شهرت خود را در پوشیدن پیکسی در سالهای دوندگی خود به دست آورد. این مدل موی زیبا و کارآمد ، نه تنها زیبایی چهره او را نشان می دهد ، بلکه نشان دهنده یک ورزشکار زن رها شده از استانداردهای زیبایی است که در طول تاریخ بیشتر بر ظاهر تأکید داشته است تا عملکرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>