دایان فون فورستنبرگ اسرار زندگی را در کتاب جدید خود ، “آن را خودت” به اشتراک می گذارد

فون فارستنبرگ ، 74 ساله ، با موفقیت های زیاد برای محاسبه ، می تواند روی لنگهای خود استراحت کند ، اما این راه او هرگز نبوده است. او در تماس گفت: “گوش کن ،” من پیرزنی هستم که زندگی بسیار بسیار کاملی داشته است. من می توانم 150 ساله باشم! در این مرحله از زندگی ، برای من مهم است که از صدا ، تجربه ، دانش ، ارتباطات و منابع خود استفاده کنم تا بتواند تأثیر بگذارد و به زنان دیگر کمک کند تا زندگی کاملی داشته باشند و زنانی باشند که می خواهند باشند. “

در اینجا ، 12 توصیه که ارزش داشتن دارد ، از خود آن: راز زندگی ، توسط دایان فون فارستنبرگ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>