در خلق و خوی برای… عشق | Vogue

این ولنتاین بصری که در سلفون و بدون کالری پیچیده نشده است ، بسیاری از جنبه های عشق را به نمایش می گذارد ، از یک کارت کاغذ برش خورده گرفته تا جی زی و کنار حلقه بیانسه در یک شب خرما. اشتیاق پانک و عشق غیرقابل جبران نشان داده می شود ، و همچنین مدهایی که ممکن است باعث تپش قلب شما شوند. این داستان اولین داستان از سری جدید غواصی عمیق بصری در یک موضوع واحد است. این تصاویر هم در وب سایت Vogue.com و هم در صفحه Pinterest به همین نام زندگی می کنند. در آنجا می توانید مانند کوپید درست کنید و موارد دلخواه خود را هدف قرار دهید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>