شخصیت از طریق چاپ: یک داستان سبک خیابان شانگهای

در خیابان مد شانگهای ، جایی که برخی از مجموعه ها با ارائه IRL ارائه می شوند ، یک انرژی هیجان انگیز در خیابان ها وجود دارد. برخی از این هیاهوها با چاپهای رنگارنگ و جلب توجه ایجاد شده است که دارای شخصیت های شخصی هستند. آنها از گلهای سنتی تر گرفته تا لکه های پلنگ گرفته تا نقوش جدید – از جمله هیولا! سبک خیابانی شانگهای ، همانطور که توسط دیو تاکون و سوکی لیانگ برای Vogue گرفته شده ، بسیار دور از ذهن نیست. نتیجه این کار این است که فراتر از سیاه و سفید حرکت کنیم و رنگ و سرگرم کننده را در آغوش بگیریم زیرا دوباره لباس شادی را شروع می کنیم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>