شلوار جین گشاد و چکمه های تا زانو در هفته مد سئول خیابان ها را اداره می کردند

با تعداد کمی نمایش واقعی ، سبک خیابانی در هفته مد سئول بیش از حد معمول کم اهمیت بود. سیاه و سفید طرح اصلی رنگ بود و جین قطعاً سلطان بود. افراد محلی شیک شلوار جین خود را که در چکمه ها فرو رفته بود پوشیده بودند. موضوع این بود که آنها در عوض از شلوار جین لاغر به نفع سبک های آرام استفاده می کردند. این برای سایه هایی با حجم های غیر منتظره ، حتی کلافه کننده ساخته شده است. از این عکسها نشانه بگیرید و خودتان نگاه کنید.

عکس توسط Nam Huynh
عکس توسط Nam Huynh
عکس توسط Nam Huynh
عکس توسط Nam Huynh

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>