لرزش در خیابانهای توکیو ، یک بار همهمه

بهار در توکیو بهاری می شود و با سبک خیابانی که Kira از عکاس توکیو مد مشاهده می کند ، همه چیز دوباره شروع به جستجو می کند. مردم بیرون هستند و آماده نشان دادن جدیدترین و خلاقانه ترین ظاهر خود هستند. روشی که باید به آن توجه شود فراوانی موزهایی است که توسط زنان و مردان پوشیده می شود. توکیوئی ها ، که قبلاً به خاطر شیفتگی مد روز شناخته شده اند ، به این شکل نگاه کرده و با آن می دوند ، یا به عنوان نقطه کانونی لباس خود یا به عنوان یک تزئین تزئینی. این روندی است که می خواهد مورد توجه واقع شود. بعد از یک سال در خانه ، وقت آن است که اوضاع را مرتب کنیم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>