نمایی دیگر از مجموعه های هفته مد پاریس پاییز 2021

چند نمایش IRL که در این هفته در پاریس اتفاق می افتد ، کارهای کوچک و با فاصله از نظر اجتماعی خواهد بود – بعضی از آنها در خارج از منزل ، مانند اولین نمایش گابریلا هرست برای Chloé. اما حتی بدون یک دیوانگی معمول سبک خیابان و عکاسی در پشت صحنه ، هنوز هم در پشت صحنه جادویی وجود دارد. آسیل در حال آموزش لنزهای خود در مجموعه های برتر هفته است ، مانند اولین بازی نیکولاس دی فلیس برای کورژ ، جیامباتیستا والی و بسیاری دیگر. آخرین اخبار مربوط به او را در اینجا جستجو کنید و تمام هفته را برای به روزرسانی های روزانه بررسی کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>