کلاه های تابستانی بسیار مرسوم ، مد روز

سبک reerergence کاری در حال انجام است. روندها شروع به توسعه می کنند ، و به نظر می رسد کلاه سطل همه جا حاضر در این تابستان خواهد بود. همانطور که از این استایل های خیابانی مشاهده می کنید ، هیچ راهی اشتباه برای پوشیدن این لوازم جانبی چنگ زدن و رفتن وجود ندارد. هر راهی را که انتخاب کنید ، قطعاً کمی اضافی به شما می دهد.

پاییز 2021 آماده پوشیدن:

از شانگهای

عکس توسط سوکی لیانگ
عکس توسط سوکی لیانگ
عکس توسط سوکی لیانگ
عکس توسط سوکی لیانگ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>