Monthly Archives نوامبر 2021

برانکارد – تجهیزات پزشکی

برانکارد یک نوع تخت بیمارستانی پرتابل است که کاربرد زیادی در مراکز درمانی و اورژانس دارد. همچنین از مهم ترین کاربردهای این تخت حمل سریع بیمار در بخش امداد و نجات و اورژانس است. برانکاردها دارای قابلیت حمل مصدوم بصورت افقی یا عمودی توسط افراد ناجی و یا حمل بوسیله بالگرد و یا بالا کشیدن توسط سه پایه های نجات از چاه ها و گودال ها می باشند. با رسیدن به آمبولانس برای بار دیگر، پایه ها جمع می شوند، سپس دو فرد سر و ته برانکارد را می گیرند و بیمار را وارد آمبولانس م...

Read More

تجهیزات پزشکی سدان طب اسپلینت داخلی بینی

با توجه به تشخیص پزشک پس از جراحی کارگذاری میشود. اسپلینت داخل بینی بعد از عمل همچنین از اسپلینت داخلی برای جلوگیری از چسبندگی بینی استفاده میشود. با توجه به نوع جراحی بینی و تکنیک هایی که در آن استفاده شده است، ممکن است جراح بینی، تمامی اسپلنیت ها، بانداژ و بخیه (در صورت عدن جذب) را بعد از گذشت 1 الی 3 هفته بعد از جراحی بردارد. ممکن است در اثر انسدادهایی که در اثز انحراف تیغه ایجاد نمی شوند “اسپلینت داخل بینی بعد از عمل” نیاز به جراحی بینی داشته باشید برای مثال از بین بردن پولیپ بینی از حفره بینی می تواند با جراحی انجام شود...

Read More