24 لحظه از جسورترین و جسورترین لحظه های جواهرات اسکار در همه زمان ها

الماس – و یاقوت ، زمرد ، یا مروارید – بهترین دوست شرکت کننده در مراسم اسکار است. هیچ چیز ظاهری مانند جواهرات مناسب را کامل نمی کند و در شب اسکار افراد مشهور همیشه روش های منحصر به فردی برای درخشش پیدا کرده اند. نود سال تاریخ به معنای سنگهای قیمتی بی شماری بوده است که هرکدام از آنها دارای داستانهایی خاص از خود هستند – در اینجا ، نگاهی به جسورترین ، گرانترین ، نوآورانه ترین و تأثیرگذارترین سنگها برای برپایی مراسمی که تمام جادوی جواهرات استثنایی را به نمایش می گذارد ، داشته اید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>