مهره شاه مار هندی tagged posts

خواص مهره مار اصلی

متن کامل دعای مهره مار - کيونماکه با بررسی درخواست فرد برای نقاط اعلام شده روی مهره ها انجام می شود. پس از انجام عملیات با مهره های مار، خواص مهره مار نمایان می شود که به مرور زمان مغناطیس بدن انسان را افزایش داده و انرژی های مثبت بیشتری را در اطراف خود جذب می کند. مهره های مار در مارهای نر دارای بار مثبت هستند و مهره های مار در مارهای ماده حامل بار انرژی منفی هستند که مانند آهنربای متابولیک دو جفت را به سمت یکدیگر جذب کرده و باعث صمیمیت برای ادامه نسل می شود.اندازه این مهره ها حدود 2 نرمال است. لپه ها پس از عمل جفت گیری، این مهره ها از سر جدا شده و به زمین می افتند. مرطوب تر و قوی تر از یک فرد معمولی بدون دانه مار تابش می کند که باعث اثرات بی شماری می شود...

Read More